HODUJ ZYSKI Z THERMANO AGRO!

W obecnych czasach, w celu zwiększenia efektywności produkcji rolnej, niezbędne jest korzystanie z budynków rolniczych o wysokiej energooszczędności.

HODUJ ZYSKI Z THERMANO AGRO! PAMIĘTAJ! Utrata aż 40% ciepła w budynku następuje poprzez dach i stropy! Dlatego właściwa izolacja dachów i stropów stanowi kluczową rolę w dociepleniu budynku. Należy także zwrócić uwagę na właściwą izolację ścian i podłóg. Możliwość dokładnej regulacji temperatury i wilgotności powietrza ma realny i konkretny wpływ na rentowność hodowli! THERMANO AGRO jest to specjalnie przystosowana płyta poliuretanowa THERMANO ze wzmocnioną warstwą wierzchnią o jeszcze większej odporności mechanicznej i chemicznej. Odmiana płyty THERMANO AGRO jest zaprojektowana pod zastosowanie przede wszystkim do budynków inwentarskich jako podsufitka. Izolacja THERMANO ma najlepsze parametry izolacyjne na rynku, dzięki czemu zapewnia mierzalne oszczędności w kosztach ogrzewania i chłodzenia, oraz wpływa na optymalne dostosowanie temperatury we wnętrzach budynków inwentarskich.

PAMIĘTAJ!
Utrata aż 40% ciepła w budynku następuje poprzez dach i stropy! Dlatego właściwa izolacja dachów i stropów stanowi kluczową rolę w dociepleniu budynku. Należy także zwrócić uwagę na właściwą izolację ścian i podłóg.

Właściwa termoizolacja budynków inwentarskich to między innymi:
1. Większa produktywność i rentowność chowu zwierząt.
2. Maksymalna mleczność i stabilne przyrosty masy ciała chowu.
3. Optymalne wykorzystanie wartości paszy.
4. Uniknięcie wystąpienia stresu cieplnego w okresie letnim.
5. Zmniejszenie zachorowalności inwentarza.
6. Wydłużenie okresu przechowywania płodów rolnych.
7. Zminimalizowanie wahań temperatury w ciągu doby.

DLACZEGO THERMANO AGRO?

POZNAJ 7 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO ZAINWESTOWAĆ W SUPERDOCIEPLENIE THERMANO AGRO:

NIEZAWODNA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Termoizolacja THERMANO AGRO zapewnia dużo wyższą skuteczność w porównaniu do styropianu i wełny. Współczynnik przewodzenia ciepła uwzględniający starzenie wynosi zaledwie λ=0,023 [W/m·K], co przekłada się na najlepsze parametry izolacyjności przy porównywalnej grubości materiałów. Sprawdź różnice we współczynniku izolacyjności dla porównywalnych grubości izolatorów:


 1. ODPORNOŚĆ NA AMONIAK I INNE LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
  Specjalna powłoka płyt THERMANO AGRO nie koroduje pod wpływem podwyższonego stężenia amoniaku. Odporność na działanie amoniaku dla okładziny Thermano Agro wynosi 1 000 godzin w warunkach laboratoryjnych, czyli 5 lat w warunkach użytkowych, podczas gdy blacha trapezowa lub okładzina płyt warstwowych posiada odporność określaną na poziomie 350 godzin – około 1,5 roku. W odróżnieniu od pozostałych izolatorów płyta pozostaje również zupełnie obojętna na wszelkie związki organiczne znajdujące się w budynkach inwentarskich, co zapewnia długą żywotność materiału.
 2. MOŻLIWOŚĆ MYCIA PŁYT CIŚNIENIOWO
  Płyta PIR THERMANO AGRO jest zabezpieczona po obu stronach folią aluminiową 50 μm o dużej odporności mechanicznej, zapewniającej możliwość bezpośredniego mycia powierzchni pod ciśnieniem. Jest to bardzo istotny parametr, ułatwiający utrzymanie wysokich standardów sanitarnych budynków inwentarskich. Płyty Thermano AGRO mają z jednej strony okładzinę aluminiową z połyskiem, a z drugiej lakierowaną na biały kolor, co pozwala na dobór najkorzystniejszego otoczenia dla chowu wewnątrz budynku.
  PAMIĘTAJ!
  Płyta THERMANO AGRO zapewnia optymalne warunki wewnątrz budynku, niezależnie od warunków pogodowych występujących na zewnątrz. Latem chroni przed upałem, zimą dba o komfort cieplny chowu. Jest to możliwe dzięki najniższym dostępnym na rynku parametrom przewodzenia ciepła.
 3. ODPORNOŚĆ NA GRYZONIE, OWADY, GRZYBY, PLEŚNIE
  Płyty poliuretanowe THERMANO AGRO, w odróżnieniu od pozostałych izolatorów dostępnych na rynku, zapewniają całkowitą odporność na wszelkie lotne związki organiczne, grzyby oraz pleśnie, a także na zakładanie gniazd i nor przez owady, gryzonie i ptaki. Zastosowanie THERMANO AGRO to gwarancja najlepszych parametrów izolacyjnych na długie lata bez względu na warunki panujące wewnątrz budynku inwentarskiego.
 4. NISKA NASIĄKLIWOŚĆ
  Nasiąkliwość THERMANO AGRO pozostaje na poziomie zaledwie 2%. Oznacza to brak utraty parametrów izolacyjnych oraz bardzo długą trwałość izolacji.
 5. NISKI CIĘŻAR
  THERMANO AGRO to zaledwie około 30kg/m3. W porównaniu do twardej wełny, to ciężar nawet do 5 razy mniejszy, a przy uwzględnieniu odpowiadających grubości izolatorów, przy zachowaniu jednakowych współczynników U, nawet do 7-8 razy mniejszy. Lekkość i sztywność THERMANO AGRO zapewnia dzięki temu bardzo łatwy i szybki montaż.
 6. MOŻLIWY MONTAŻ BEZPOŚREDNIO DO KROKWI LUB JĘTEK
  Montaż THERMANO AGRO może być przeprowadzony bezpośrednio wkrętami do krokwi, jętek bez profi li PCV lub w formie sufitu podwieszanego z profi lami PCV. Na kolejnych stronach przedstawiamy dedykowany asortyment do montażu jako podwieszany sufit.
  PAMIĘTAJ!
  Płyty THERMANO AGRO, oprócz najlepszych parametrów izolacyjnych, cechuje wysoka odporność na amoniak (potwierdzona badaniami według niemieckiej normy DIN), oraz możliwość mycia ciśnieniowego z niewielkiej odległości.

PRZEWODNIK

WŁAŚCIWE TEMPERATURY W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH PRODUKCJI ROLNEJ

PRODUKCJA JAJ

Wysoka produktywność kur nieśnych wymaga zapewnienia optymalnych warunków środowiskowych, w których szczególną rolę odgrywa właściwa temperatura w pomieszczeniu zarówno w zimie, jak i w lecie.

Temperatura otoczenia ma bardzo istotny wpływ na zdrowotność, wzrost i użytkowośćptaków. Dla kur nieśnych temperatura otoczenia, która pobudza do zwiększonej przemiany materii, zawiera się w zakresie od 13°C do 18°C. W tym przedziale konwersja paszy jest najbardziej optymalna.

Ponadto temperatura otoczenia ma istotny wpływ na jajeczkowanie – przy 6°C nieśność obniża się o 50%, a ustaje przy temperaturze otoczenia -4°C. W temperaturach powyżej 20°C kury znoszą jaja mniejsze i w cieńszej skorupce. Przy temperaturach powyżej 35°C gwałtownie rośnie ryzyko padania kur z przegrzania. Wzrost temperatury powyżej 25°C o każdy kolejny 1°C powoduje spadek nieśności o 1,5%, natomiast przy temperaturze otoczenia powyżej 30°C następuje gwałtowne zmniejszenie spożycia paszy i produkcji.

Nieśność obniża się zarówno w przypadku przekraczania temperatur w dolnej, jak i w górnej granicy optimum. Ryzyko przegrzania nasila się latem i jesienią, co powoduje dwu-,trzykrotny wzrost ilości wypitej wody. Konsekwencją tego jest zwiększone wydalanie witamin i minerałów z organizmu, a także zmniejszenie ilości przeciwciał w organizmie, co powoduje wyższą podatność ptaków na choroby. W wyniku zwiększenia temperatury powyżej 24°C wzrasta śmiertelność dorosłych ptaków.

PAMIĘTAJ!
THERMANO AGRO, jako najbardziej zaawansowany materiał termoizolacyjny na rynku, zapewni optymalną temperaturę w kurniku. Najniższa lambda 0,023 [W/m·K] skutecznie chroni przed niskimi temperaturami, a dodatkowo aluminiowa powłoka stanowi ekran odbijający wysokie temperatury latem.

Innym ważnym aspektem temperatury w kurniku jest jej stabilność. Pomiary wykazały spadek nieśności z 48% do 40% w przypadku wzrostu amplitudy temperatur w kurniku pomiędzy dniem a nocą z 3°C do 6°C (pomiary przy przekroczeniu w dół nocnej temperatury optymalnej).

Największe spadki nieśności występują przy gwałtownych zmianach temperatury. Dobrze funkcjonująca ferma kur nieśnych to przede wszystkim pomieszczenia, które dobrze chronią zwierzęta przed bezpośrednim wpływem klimatu zewnętrznego.

Zastosowane materiały termoizolacyjne powinny zabezpieczać przed spadkiem temperatury w kurniku poniżej 10°C przy obniżeniu się temperatury zewnętrznej poniżej -15°C, ale również chronić przed występowaniem wewnątrz temperatur powyżej 25°C podczas letnich upałów. W takim bowiem środowisku ptak całą pobranąz paszy energię zamieni na produkcję jaj, a nie na regulację temperatury ciała.

PRODUKCJA MIĘSA DROBIOWEGO

W obecnych czasach, hodowcy drobiu spotykają się ze znacznie większymi wymaganiami odnośnie jakości mięsa, niż jeszcze kilka lat temu.

Wynika to z rosnących oczekiwań klientów, jak i restrykcyjnych norm unijnych. Jednym z warunków sukcesu, obok czynników genetycznych jest zadbanie w hodowl o czynniki środowiskowe (są to warunki panujące w kurniku - w tym odpowiednia temperatura, żywienie, wilgotność powietrza, światło, etc.).

Odpowiednio dobrane warunki rozwoju piskląt są czynnikiem decydującym przy hodowli drobiu mięsnego i mająwpływ na ich całościowy prawidłowy rozwój oraz zdrowotność stada. Dlatego o jakość hodowli musimy dbać od samego początku. U małych kurcząt, ze względu na słabo rozwinięty mechanizm termoregulacji, uniemożliwiający wyrównanie strat ciepła, zalecane jest stosowanie ogrzewania strefowego (rozkład od 16°C do 32°C), przy którym ptaki same dobierają odpowiednią dla siebie temperaturę. Niewłaściwa temperatura podczas odchowu piskląt jest przyczyną nierównomiernego wzrostu. Podczas pierwszych 10 dni przyrosty są na poziomie 20% dziennie.

Tak wysokie wymagania odnośnie warunków termicznych, wymagają stosowania najlepszych termoizolatorów. THERMANO AGRO, dzięki swoim unikalnym właściwościom, pozwala utrzymywać optymalnątemperaturę nie tylko zimą, ale i latem. Przegrzanie jest bowiem bardzo dużym zagrożeniem dla efektywności produkcji. W zbyt wysokich temperaturach (powyżej 28 stopni C), następuje dwu-, trzykrotny wzrost i zwiększone wydalanie wody, co prowadzi do nadmiernego usuwania z organizmu substancji mineralnych i witamin oraz obniżenia ilości białka i cukru we krwi. Innym negatywnym efektem nadmiernego wydalania wody jest zmniejszenie poziomu przeciwciał, co powoduje wzrost wrażliwości na choroby. Ponadto, przegrzane ptaki tracą apetyt, przez co zmniejszają się ich przyrosty masy ciała.

PAMIĘTAJ!
Przy konieczności zachowania restrykcyjnych warunków termicznych w hodowli brojlerów, wybór wydajnej i trwałej izolacji jest decyzjąkluczową. Ma ogromny wpływ na całkowitąrentowność, uwzględniającą nie tylko przyrost masy ciała, ale również oszczędności na kosztach ogrzewania i ewentualnego leczenia, czy strat związanyc z padaniem ptaków.

Temperatura w kurniku ma bardzo konkretny wpływ na przyrosty masy ciała, a w konsekwencji na opłacalność produkcji. W zbyt chłodnym otoczeniu znaczna część paszy wykorzystywana jest do ustabilizowania temperatury ciała, a nie do przyrostów masy.

THERMANO AGRO posiada doskonałe właściwości paroizolacyjne, co pomaga utrzymać pożądany poziom wilgotności w budynku inwentarskim. Zbyt niska wilgotność (poniżej optymalnego poziomu 70%) powoduje wysychanie i pękanie błon śluzowych, co przekłada się na podatność na zakażenia mikroorganizmami. Przy zbyt suchym środowisku dodatkowo zwiększa się zapylenie, bardzo groźne dla dróg oddechowych ptaków.

Temperatura w kurniku ma bardzo konkretny wpływ na przyrosty masy ciała, a w konsekwencji na opłacalność produkcji. W zbyt chłodnym otoczeniu znaczna część paszy wykorzystywana jest do ustabilizowania temperatury ciała, a nie do przyrostów masy.THERMANO AGRO posiada doskonałe właściwości paroizolacyjne, co pomaga utrzymać pożądany poziom wilgotności w budynku inwentarskim. Zbyt niska wilgotność (poniżej optymalnego poziomu 70%) powoduje wysychanie i pękanie błon śluzowych, co przekłada się na podatność na zakażenia mikroorganizmami. Przy zbyt suchym środowisku dodatkowo zwiększa się zapylenie, bardzo groźne dla dróg oddechowych ptaków. THERMANO AGRO jest również izolatorem nienasiąkliwym, a wysoka wilgotność w kurniku w żaden sposób nie wpływa na poziom parametrów izolacyjnych, ani nie powoduje pleśnienia, czy rozwoju mikroorganizmów w izolatorze.

PRODUKCJA MLEKA

Dążeniem każdego właściciela stada krów mlecznych jest uzyskanie jak najwyższej wydajności mleka.

PRODUKCJA MLEKADla hodowcy inwestującego w krowy wysokomleczne, straty na produkcji mlekaw dużej mierze będą wynikiem utrzymania niewłaściwej temperatury w oborze w okresie letnim.

Najbardziej komfortowe środowisko dla krów, to przedział od 12°C do 18°C. Przyjmuje się jednak zasadę, że temperatura w oborze powinna być maksymalnie o 10°C wyższa lub niższa od panującej na zewnątrz.

O ile krowy bezproblemowo znoszą niskie temperatury otoczenia nawet do – 10°C, to przy temperaturach powyżej 25°C zwierzęta są narażone na stres cieplny. Efekty stresu cieplnego to: obniżenie mleczności nawet o 30%, niższa zawartość białka i tłuszczów w mleku oraz gorsze wskaźniki rozrodu. Prawidłowa i efektywna izolacja budynku jest kluczowa dla utrzymania wysokiej rentowności produkcji również w trakcie lata. Płyty THERMANO AGRO, dzięki niskiej lambdzie 0,023 [W/m·K] oraz specjalnym powłokom aluminiowym, doskonale chronią wnętrze obory przed wysoką temperaturą.

Podczas stresu cieplnego zwierzęta są ospałe, wolniej się poruszają, jedzą mniej oraz częściej piją. Wpływ upałów na spadek wydajności produkcji mleka jest szczególnie widoczny u najbardziej wydajnych krów, które z powodu wysokiej mleczności charakteryzują się zwiększonym tempem przemiany materii. Gdy temperatura otoczenia wzrośnie do 30°C, krowy pobierają o 1,5 kg suchej masy mniej i produkujądziennie o 3-5 kg mniej mleka. Wzrost temperatury ciała zwiększa również temperaturę w żwaczu, a to powoduje spowolnienie procesów namnażania mikroflory, niezbędnej do produkcji mleka.

Wysoka temperatura negatywnie wpływa na jakość paszy. Zagrzana pasza przyczynia się do spadku odporności krów oraz podtrucia toksynami, co prowadzi do spadku zawartości tłuszczu w mleku.

Stres cieplny to również gorzej funkcjonująca wątroba, a wiec spadek syntetyzowanych białek odpornościowych. W połączeniu z gromadzeniem się w organizmie wolnych rodników prowadzi do znaczącego obniżenia odporności. Uznaje się więc, że przy wystąpieniu stresu cieplnego znacząco rośnie podatność na stany zapalne kończyn i wymion, kulawizn, zatrzymanie łożyska, jak równieżchoroby przemiany materii i przemieszczenia trawieńca. Stres cieplny powoduje także skierowanie większej ilości krwi z wnętrza organizmu na zewnątrz (w celu rozproszenia ciepła), co zaburza funkcjonowanie jelit i wchłanianie substancji odżywczych.

Wysokie temperatury w oborze to negatywny wpływ na rozród. Zaburzenia powodują ujemny bilans energii (mniejsze spożycie paszy), jak również wpływ ciepła na funkcjonowanie układu rozrodczego. Mniej energii oznacza mniejsze wydzielanie hormonu LH, odpowiedzialnego za dojrzewanie pęcherzyków jajnikowyc i owulację. Niedojrzałe pęcherzyki produkują mniej estradiolu, co wpływa na mniej intensywne objawy rujowe, a krycie jest mało skuteczne.

Rozregulowanie gospodarki hormonalnej to pogorszenie jakości embrionów, zaś przegrzanie macicy powoduje umieralności zarodków.

HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ

Wysoka rentowność produkcji trzody jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy budynek będzie przygotowany tak, aby skutecznie izolował zwierzęta od zewnętrznych warunków atmosferycznych.

Chlewnia powinna zapewniać jak największąstabilność temperatur, zarówno w ciągu doby, jak i w ciągu całego roku, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Ograniczanie ogrzewania w tym okresie może zniweczyć wysiłek i środki fi nansowe poświęcone na przygotowanie dobrej jakościowo paszy i ochronę zdrowia świń. Koszty ogrzewania można natomiast efektywnie zredukować stosując najlepszą izolację THERMANO AGRO.

Chlewnia powinna zapewniać jak największąstabilność temperatur, zarówno w ciągu doby, jak i w ciągu całego roku, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Ograniczanie ogrzewania w tym okresie może zniweczyć wysiłek i środki fi nansowe poświęcone na przygotowanie dobrej jakościowo paszy i ochronę zdrowia świń. Koszty ogrzewania można natomiast efektywnie zredukować stosując najlepszą izolację THERMANO AGRO. Równie istotnym problemem jest zapewnienie optymalnej temperatury latem i ochrona zwierząt przed przegrzaniem. Przy zbyt wysokiej temperaturze w chlewni, świnie zjadają mniej paszy i wolniej przyrastają: dla każdego 1°C powyżej optymalnej temperatury spożycie paszy jest mniejsze o 1-2%, a tempo wzrostu staje się wolniejsze o 3%. W wysokiej temperaturze otoczenia u świń dochodzi do zachwiania równowagi cieplnej, następuje nadmierny wzrost ciepłoty ciała i przegrzanie organizmu. Wysoka temperatura powoduje zwiększenie liczby oddechów oraz nadmierne wydalanie moczu i śliny. Rezultatem stresu termicznego jest spadek produkcyjności i osłabienie aktywności rozpłodowej zwierząt.

U loch i loszek stres cieplny wywołuje zaburzenia w równowadze hormonalnej, przez co dochodzi do tzw. sezonowej letniej niepłodności. U loch karmiących przegrzanie powoduje osłabienie apetytu, spada mleczność oraz zmienia się skład mleka - wpływa to negatywnie na przyrosty masy ciała i rozwój odchowywanych prosiąt.

Bardzo istotny wpływ na konstrukcję chlewni ma też konieczność utrzymania odpowiedniego, wysokiego poziomu wilgotności powietrza. Brak lub słaba izolacja ścian zewnętrznych powoduje wykraplanie się wilgoci na zimnych powierzchniach (punkt rosy). W okresie zimowym może wystąpić nawet oszronienie lub zamarzanie ścian i stropów, co nieuchronnie prowadzi do ich zniszczenia. Innym niekorzystnym efektem zawilgocenia ścian w chlewni jest rozwój bakterii powodujących choroby zwierząt.

PAMIĘTAJ!
Wysokie wymagania dotyczące warunków klimatycznych w chlewni, wymagają zastosowania najlepszego materiału izolacyjnego. Powinien on cechować się:
• najwyższą izolacyjnością (oszczędność na kosztach ogrzewania),
• wysoką paroizolacyjnością i wodoodpornością,
• odpornością na korozję w środowisku gazowym i ciekłym (podwyższone stężenie metanu),
• odpornością na bakterie gnilne i pleśń,
• bezwonnością i brakiem wydzielania substancji szkodliwych

W chlewni oprócz ścian i dachów bardzo istotna jest także termoizolacja posadzki. Zwierzęta są bowiem bardzo wrażliwe na temperaturę ściółki!

THERMANO AGRO
NAJLEPSZA INWESTYCJA!

Nowoczesna termoizolacja THERMANO AGRO to inwestycja, która szybko się zwraca! Najlepsze - spośród dostępnych na rynku materiałów – parametry izolacyjne zapewniająwysoką efektywność hodowli i duże oszczędności w energii zużytej na ogrzewanie.

PARAMETRY

THERMANO AGRO to twarda płyta izolacyjna wykonana z poliizocyjanuratu (PIR)w 100% wolną od freonów. Technologia PIR dzięki najlepszym parametrom izolacyjnym – lambda 0,023 W/mK – zdobywa coraz większe uznanie w budownictwie na całym świecie, jest szeroko stosowana praktycznie w każdym rodzaju budownictwa.

IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA

EKOLOGIA

THERMANO AGRO jest proekologiczny i bezpieczny dla środowiska naturalnego. Może być poddawany recyklingowi i powtórnie wykorzystany.

THERMANO AGRO:
Materiał przyjazny środowisku - rozwiązanie ekologiczne w projekcie certyfi kacji budownictwa komercyjnego „Zielone Budownictwo” (projekt LEED – Leadership in Energy and Environmental Design).
Bezpieczny dla środowiska naturalnego według Instytutu IBBF Bio-Bauforschung. CFC/HCFC1 – wolny od związków niszczących powłokę ozonową (ODP2).
Możliwość poddania recyklingowi – jest to najbardziej efektywny materiał budowlany – w rozumieniu IVPU3.
Nie zawiera włókien, które mogłyby wywoływać podrażnienie gardła, oczu lub skóry.
1) CFC/HCFC – Chlorofl uorocarbons/Hydrochlorofl uorocarbons
2) ODP – Ozone Depletion Potential
3) IVPU – Industrieverband Polyurethan Hartschaum e.V.

PAMIĘTAJ!
Czy wiedziałeś, że płyty poliuretanowe sąnajchętniej wybieranym izolatorem w budynkach inwentarskich w krajach zachodniej Europy i w USA? Wynika t z ich wysokich parametrów izolacyjności, znakomitych cech użytkowych oraz ekologicznych.

ZASTOSOWANIE

SUFIT

Docieplenia budynków inwentarskich przy pomocy płyt THERMANO AGRO można dokonać na dwa sposoby:

 1. Sufi t podwieszany (poziomy)
 2. Docieplenie bezpośrednio montowane do konstrukcji dachu ukośnej (krokwie) lub poziomej (jętki)

SUFIT PODWIESZANY

Sufi t podwieszany (poziomy) – wówczas niezbędne jest zastosowanie profi li nośnych H i C, jako podkonstrukcji dla płyt termoizolacyjnych THERMANO AGRO.

DOCIEPLENIE BEZPOŚREDNIO MONTOWANE DO KONSTRUKCJI DACHU UKOŚNEJ (KROKWIE) LUB POZIOMEJ

Docieplenie bezpośrednio montowane do konstrukcji dachu ukośnej (krokwie) lub poziomej (jętki)– w takim przypadku zastosowanie dodatkowej konstrukcji nośnej nie jest uzasadnione; mocowanie THERMANO AGRO ze względu na pomijalny ciężar nie wymaga stosowania żadnych specjalistycznych produktów - jedynie wkręty oraz taśma aluminiowa do uszczelnienia połączeń pomiędzy płytami. Duży rozmiar płyt (1200mm x 2400-5000mm) pozwala na szybki montaż, mniejsze ryzyko popełnienia błędów wykonawczych i ciągłość termoizolacji;

ASORTYMENT

Profile łączeniowe H: Do wszystkich grubości płyt, dostępne w długościach 4000mm i 6000mm
Profi le zakończeniowe C: Do wszystkich grubości płyt, dostępne w długoś 4000mm
Zawieszki mocujące: Wysokość h=35mm mocowane do profi li H

POSADZKA

Płyty Thermano, jako materiał o bardzo wysokiej odporności na ściskanie (min. 150 kPa) doskonale nadają się do wykorzystania, jako termoizolacja posadzek w budynkach rolniczych.

Tak wysoki parametr wytrzymałości jest wystarczający dla standardowych obciążeń pochodzących od zwierząt inwentarskich, urządzeń obsługujących produkcję hodowlaną, czy używanych ciągników i wózków widłowych.

Najwyższa wśród materiałów termoizolacyjnych starzeniowa wartość współczynnika lambda daje gwarancjęniezmienności parametrów izolacyjnych w ciągu całego cyklu życia budynku inwentarskiego.

W związku z koniecznością utrzymania odpowiednio wysokiej temperatury, zwłaszcza przy chowie drobiu, zastosowanie Thermano pozwala zaoszczędzić znaczne ilości energii niezbędnej do ogrzewania pomieszczeń hodowlanych oraz zaoszczędzić czasem kilka centymetrów grubości posadzki krytycznych np przy chowie klatkowym, w chłodniach, mroźniach i przechowalniach owoców (gdzie często kilka centymetrów decyduje o możliwości magazynowania jeszcze jednego rzęd skrzynio-palet) dzięki zastosowaniu mniejszej grubości, niż w przypadku standardowego docieplenia w postaci styropianu EPS lub XPS.

Docieplenie posadzek realizuje się przy użyciu płyt THERMANO AP7.

ŚCIANA TRÓJWARSTWOWA

W budynkach inwentarskich z uwagi na dość wysokie temperatury i poziom wilgotności, zdecydowanie lepiej od tradycyjnych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych sprawdza się system trójwarstwowy.

Taki system zdecydowanie lepiej zabezpiecza obiekt inwentarski przed błędami wykonawczymi, przy zachowaniu wszystkich parametrów użytkowych. Jako warstwa osłonowa może być stosowana zarówno okładzina z ceramiki budowlanej, jak również blachy trapezowe elewacyjne, panel na rąbek stojący, deski elewacyjne i wszelkie inne lekkie okładziny osłonowe.

Docieplenie ściany trójarstwowej realizuje się przy użyciu płyt THERMANO AP7.

System trójwarstwowy zabezpiecza ściany zewnętrzne przed powstawaniem wykwitów na powierzchni tynku, powstających często w przypadku 2-warstwowego systemu, spowodowanych niedostateczną lub wadliwą izolacją, migracją wilgoci wydychanej przez zwierzęta i odparowującej ze ściółki.