NYHET !!! VÄRMEISOLERANDE POLYURETANPANELER THERMANO

SANDWICHPANELER MED MINERALULL FÖR VÄGG

SANDWICHPANELER MED MINERALULL FÖR TAK

SANDWICHPANELER MED CELLPLAST FÖR VÄGG

SANDWICHPANELER MED CELLPLAST FÖR TAK

ROOF Plus är ljusinsläpp för taktäckningar med sandwichpaneler, s.k. "varmt" ljusinsläpp till byggnader med inomhustemperatur > 16oC. Systemet med ALFA-ROOF Plus ljusinsläpp av polykarbonat är en högkvalitativ lösning som är bäst att använda i industrianläggningar som taktäckning som släpper igenom ljus. Det används som s.k. ljusinsläpp i takytan och monteras från takfoten till åsen.

Paneler är bara beklädnadsmaterial för väggar och tak. Komplett vägg eller tak innefattar också fästelement, plåtbeslag och tätningsmaterial. Rätt val av dessa material är mycket viktigt för att uppnå full kundtillfredsställelse

Dessa är anläggningar avsedda för små investerare. Containrar används ofta som personal- och kontorslokaler. De används också som tillfälliga anläggningar (bodetablering). Vi erbjuder även speciella anläggningar avsedda för mindre restauranger, butiker, apotek, lagercontainrar, maskincontainrar. Den stora fördelen med denna typ av anläggningar är möjligheten att bygga utifrån containrar som tillfälliga byggnader utan att söka bygglov samt flytten utan demontering.

Z-profil är en perfekt lösning som takås för en takkonstruktion med liten taklutning: lageranläggningar, kommersiella anläggningar, fjäderfästallar, svinstallar. Profilen kännetecknas av låg egentyngd i förhållande till sin höga belastningskapacitet, så att användning av Z-PROFILEN är en mycket kostnadseffektiv lösning. Z-PROFILER är lättare än alternativa konstruktionslösningar för takåsar, vilket bidrar till materialbesparingar och därmed lägre...