HALLAR FROST | HALE SYSTEMOWE I KONTENERY

HALLAR MED SPÄNNVIDD FRÅN 10m

AVSEDD ANVÄNDNING:
Dessa är anläggningar avsedda för små investerare. Containrar används ofta som personal- och kontorslokaler. De används också som tillfälliga anläggningar (bodetablering). Vi erbjuder även speciella anläggningar avsedda för mindre restauranger, butiker, apotek, lagercontainrar, maskincontainrar. Den stora fördelen med denna typ av anläggningar är möjligheten att bygga utifrån containrar som tillfälliga byggnader utan att söka bygglov samt flytten utan demontering.
EGENSKAPER
  • enskeppig konstruktion,
  • anläggningens konstruktion är gjord av rektangulära eller kvadratiska rör samt kallformade element.
  • ytterväggar är gjorda av sandwichpaneler med en kärna av polyuretan, mineralull eller cellplast. Ett rikt färgutbud på paneler samt ett estetiskt beslagsystem gör att även en liten investering kan ha sin egen unika karaktär.
  • vi erbjuder också utförande av elinstallation och sanitär installation i din container.
  • den stora fördelen med denna typ av anläggningar är kort monteringstid som är bara en dag.